Politica privind procesarea datelor cu caracter personal
  1. Dispoziții generale Prezenta politică de procesare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu cerințele Legii Federale din 27.07.2006 Nr. 152-FZ "Despre datele cu caracter personal" (denumită în continuare - Legea privind datele cu caracter personal) și definește procedura de procesare a datelor cu caracter personal și măsurile pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, întreprinse de Alexandru Vasile Cebotari (denumit în continuare - Operatorul). 1.1. Operatorul își propune ca obiectiv și condiție principală pentru desfășurarea activității sale respectarea drepturilor și libertății omului și cetățeanului în procesarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la intimitate, personal și secretul familiei. 1.2. Prezenta politică a Operatorului privind procesarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare - Politica) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului web https://successmindengineering.com.
  2. Conceptele principale utilizate în Politică 2.1. Procesarea automatizată a datelor cu caracter personal - procesarea datelor cu caracter personal cu ajutorul tehnicii de calcul. 2.2. Blocarea datelor cu caracter personal - oprirea temporară a procesării datelor cu caracter personal (cu excepția cazurilor în care procesarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal). 2.3. Site web - un ansamblu de materiale grafice și informaționale, precum și de programe pentru computere și baze de date, ceea ce le face accesibile pe internet la adresa de rețea https://successmindengineering.com.
2.4. Sistemul informațional de date cu caracter personal - un ansamblu de date cu caracter personal conținute în baze de date și tehnologii și mijloace tehnice care asigură procesarea acestor date.
2.5. Anonimizarea datelor cu caracter personal - acțiuni ca urmare a cărora nu se poate determina, fără utilizarea de informații suplimentare, apartenența datelor cu caracter personal la un utilizator specific sau alt subiect al datelor cu caracter personal.
2.6. Procesarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operațiuni) realizate cu utilizarea mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea acestora asupra datelor cu caracter personal, incluzând colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea), extragerea, utilizarea, transferul (distribuția, oferirea, accesul), anonimizarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
2.7. Operator - organ de stat, autoritate municipală, persoană juridică sau fizică care organizează și/sau efectuează, singură sau împreună cu alte persoane, procesarea datelor cu caracter personal, și determină scopurile procesării datelor cu caracter personal, compoziția datelor cu caracter personal care urmează a fi procesate și acțiunile (operațiunile) care se efectuează cu datele cu caracter personal.
2.8. Datele cu caracter personal - orice informație legată direct sau indirect de un utilizator specific sau identificabil al site-ului web https://successmindengineering.com.
2.9. Datele cu caracter personal permise de subiectul datelor pentru distribuție - datele cu caracter personal căror acces pentru un număr nelimitat de persoane este furnizat de subiectul datelor cu caracter personal prin acordarea consimțământului pentru procesarea datelor cu caracter personal permise de subiect pentru distribuție, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea privind datele cu caracter personal (denumite în continuare - datele cu caracter personal permise pentru distribuție).
2.10. Utilizator - orice vizitator al site-ului web https://successmindengineering.com.
2.11. Furnizarea datelor cu caracter personal - acțiuni orientate spre dezvăluirea datelor cu caracter personal unei persoane anumite sau unui cerc anumit de persoane.
2.12. Distribuția datelor cu caracter personal - orice acțiuni îndreptate către dezvăluirea datelor cu caracter personal unui cerc nedefinit de persoane (transferul datelor cu caracter personal) sau către familiarizarea cu datele cu caracter personal a unui număr nelimitat de persoane, inclusiv publicarea datelor cu caracter personal în mijloacele de informare în masă, plasarea în rețelele informațional-telecomunicaționale sau furnizarea accesului la datele cu caracter personal prin orice alte mijloace.
2.13. Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal - transferul datelor cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către organul de stat al unui stat străin, către o persoană fizică străină sau către un subiect juridic străin.
2.14. Distrugerea datelor cu caracter personal - orice acțiuni în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse iremediabil cu imposibilitatea ulterioară de restabilire a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul informațional de date cu caracter personal și/sau materialele purtătoare ale datelor cu caracter personal sunt distruse.

Made on
Tilda